Provedli jsme opět přestavbu bytového jádra, a to tentokrát v šedé kombinaci!